Pim Fortuyn Forum
Pim Fortuyn Forum
Home | Profile | Active Topics | WebSearch | Active Polls | Members | Private Messages | Store | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 NIEUWS
 Financieel (POLITIEK) NIEUWS (ook opinie&column)
 'Regering plunderde kas pensioenfonds'
 Forum Locked  Topic Locked
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

Onno Quist
Laatste der Mohikanen

2652 Posts

Posted - 24 Dec 2010 :  23:44:50  Show Profile Send Onno Quist a Private Message
http://www.nu.nl/economie/2409590/regering-plunderde-kas-pensioenfonds.html

AMSTERDAM Ė De overheid heeft in de jaren negentig miljarden guldens uit de kas van ambtenarenpensioenfonds ABP geroofd.

Dit verklaart oud-topman Jan van de Poel in een interview met Het Parool vrijdag.
Volgens Van de Poel, van 1997 tot 2002 financieel topman bij het ambtenarenpensioenfonds, heeft de overheid 30 miljard gulden uit het fonds gepakt.
...

http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/1135378/2010/12/24/Regering-deed-greep-uit-kas-ABP.dhtml

Regering deed greep uit kas ABP

24-12-10 11:19 uur

AMSTERDAM - De regering kon in de jaren negentig ongestoord tientallen miljarden uit de kas van het ambtenarenpensioenfonds plunderen, tot grote woede van de Algemene Rekenkamer.

Dat zegt hoogleraar Jan van de Poel in een interview met deze krant. Van de Poel was van 1997 tot 2002 financieel topman van het ABP. ''Toen ik financieel directeur werd lag een rapport van de Algemene Rekenkamer op mijn bureau. Daarin stond dat de regering 30 miljard gulden uit het fonds had gesloopt. De Rekenkamer was daar ziedend over. Maar niemand las dat rapport en geen journalist schreef erover.'
...
Pardon?
Klacht indienen

Enigma
Forumrealist

5849 Posts

Posted - 25 Dec 2010 :  10:28:55  Show Profile Send Enigma a Private Message
Graaien voor gevorderden.
Klacht indienen Go to Top of Page

Geert Geel
Topper ................

18425 Posts

Posted - 25 Dec 2010 :  11:02:11  Show Profile Send Geert Geel a Private Message
Dat zijn dus de kabinetten van Ruud Lubbers en Wim Kok. Zij moeten dit weten. Sterker nog, zij zijn schuldig.
Klacht indienen Go to Top of Page

Kennedy
Libercraat

20359 Posts

Posted - 25 Dec 2010 :  11:07:17  Show Profile Send Kennedy a Private Message
Van de Poel was van 1997 tot 2002 financieel topman van het ABP. ''Toen ik financieel directeur werd lag een rapport van de Algemene Rekenkamer op mijn bureau. Daarin stond dat de regering 30 miljard gulden uit het fonds had gesloopt. De Rekenkamer was daar ziedend over. Maar niemand las dat rapport en geen journalist schreef erover.'


Sommige klokkenhouders worden pas klokkenluiders als ze eenmaal aan de kant zijn gezet of naar een zijlijn gedirigeerd.
Voor die tijd komt het niet in hun hersens op om aan de bel te gaan hangen omdat het (top)salaris veel verzoet.

Eng mannetje lijkt me die Van de Poel.
Klacht indienen Go to Top of Page

Onno Quist
Laatste der Mohikanen

2652 Posts

Posted - 25 Dec 2010 :  11:40:36  Show Profile Send Onno Quist a Private Message
Eens Kennedy, maar vergeet in deze Lubbers, Kok en het journaille niet. Het verbaasd mij dat er geen opstand komt onder de ambtenaren; door deze actie is hun pensioenindex onder de honderd gekomen.
Klacht indienen Go to Top of Page

Stephen
Alternatief ereforumlid

15412 Posts

Posted - 25 Dec 2010 :  11:43:24  Show Profile Send Stephen a Private Message
Die opstand komt nog, Onno.
Klacht indienen Go to Top of Page

Kennedy
Libercraat

20359 Posts

Posted - 25 Dec 2010 :  12:53:46  Show Profile Send Kennedy a Private Message
Overigens opmerkelijk dat het artikel niet in de Telegraaf en AD stond...
Klacht indienen Go to Top of Page

Stephen
Alternatief ereforumlid

15412 Posts

Posted - 25 Dec 2010 :  12:55:55  Show Profile Send Stephen a Private Message
Het artikel stond een paar weken geleden al in het Parool.
Klacht indienen Go to Top of Page

Kennedy
Libercraat

20359 Posts

Posted - 25 Dec 2010 :  13:44:27  Show Profile Send Kennedy a Private Message
Zucht.

Klacht indienen Go to Top of Page

Arnold
Forumclown

33190 Posts

Posted - 25 Dec 2010 :  15:40:27  Show Profile Send Arnold a Private Message
Interessant, dit onderwerp is weken geleden uitgebreid aan bod gekomen. Ook op dit forum. Maar het onderwerp zelf is erg schokkend.

Ik wens jullie allen een voorspoedig 2014

Klacht indienen Go to Top of Page

desire
Laatste der Mohikanen

5814 Posts

Posted - 25 Dec 2010 :  16:15:53  Show Profile Send desire a Private Message
"De overheid heeft in de jaren negentig miljarden guldens uit de kas van ambtenarenpensioenfonds ABP geroofd."

Bij mijn weten is het niet mogelijk eenzijdig gebruik te maken van pensioengelden ander dan bedoelt.

In het verleden heb ik vaak te maken gehad dat de werkgever of de vakbond gebruikt wilde maken van de pensioengelden, de ene voor investeringen in havenbedrijven, de vakbond om de "herstructurering personeel haven" te financieren om gedwongen ontslagen te voorkomen.
Zelfs hypotheken voor de havenwerkers konden door het pensioenfonds worden gefinancieerd met zťťr lage rente.
Niets kon gedaan worden zonder overeenstemming van beide partijen.
Zou de statuten van het ABP dan zoveel anders zijn?
Is het begonnen in Kok's periode?


We hebben godverdomme hier een vijfde colonne van mensen die dit land naar de verdommenis willen helpen.
Ik moet maar horen: "allah is groot", "ik ben een vies varken", "uw bent een christenhond!", dat zeggen zij.
En u vind het goed, u laat over zich lopen, en ik doe het niet meer.
(Pim fortuyn)

Edited by - desire on 25 Dec 2010 16:17:17
Klacht indienen Go to Top of Page

Onno Quist
Laatste der Mohikanen

2652 Posts

Posted - 25 Dec 2010 :  16:26:16  Show Profile Send Onno Quist a Private Message
@Arnold
Heb jij een link naar dat Topic? Ik heb het toen blijkbaar compleet gemist.
Klacht indienen Go to Top of Page

bommel
Lid van Verdienste

4043 Posts

Posted - 27 Dec 2010 :  14:29:27  Show Profile Send bommel a Private Message
quote:
"De overheid heeft in de jaren negentig miljarden guldens uit de kas van ambtenarenpensioenfonds ABP geroofd."
Bij mijn weten is het niet mogelijk eenzijdig gebruik te maken van Kunnen de staat of ondernemingen aansprakelijk gesteld worden voor grepen in de pensioenkas?
pensioengelden ander dan bedoelt.


Dat is het helaas wel sinds de jaren '90:

Kunnen de staat of ondernemingen aansprakelijk gesteld worden voor grepen in de pensioenkas?

De mogelijkheid dat pensioenen worden verlaagd omdat de dekkingsgraad van het betreffende pensioenfonds te laag is, is werkelijkheid geworden. Maar in het verleden hebben overheid en ondernemingen grote sommen geld aan de fondsen onttrokken. Rust op hen geen plicht deze bedragen eerst terug te storten alvorens de dekkingsgraad te berekenen?

Enige tijd geleden betoogde ik (schrijver artikel, b.) dat de privatisering van het ABP strijdig is met de mensenrechten omdat zij de indexering van pensioenen van de deelnemers aan het fonds van vůůr de wet met hun waardevast en welvaartsvast pensioen, op de tocht zette.1 Op mijn schrijven aan het bestuur van het ABP ontving ik alleen maar een ontwijkend antwoord.

De overheidspensioenen zijn intussen verder uitgehold. Bepaalde art. 9 van de Wet Privatisering ABP (1995) dat de overheidspensioenen niet altijd geÔndexeerd behoefden te worden, ook deze bepaling is bij de totstandkoming van de Pensioenwet in 2006 geschrapt. Voor ABP- en bedrijfspensioenen geldt thans gelijkelijk art. 134, dat in de mogelijkheid voorziet om de pensioenen te verlagen als: a) de dekkingsgraad onvoldoende is en b) het pensioenfonds dit niet binnen redelijke termijn kan herstellen.

Minister Donner benadrukte steeds weer dat het zo ver is.Dit doet de rechtsvraag rijzen of de Staat, die in het verleden miljarden aan het ABP-fonds onttrokken heeft, daaraan niet de consequentie moet verbinden dat hij zoveel moet teruggeven dat het fonds alsnog in staat is om zijn verplichtingen na te komen. Dezelfde vraag is ook aan de orde bij bedrijfspensioenfondsen. Ook ondernemingen hebben gelden aan hun fondsen onttrokken of lange tijd van premieverlaging geprofiteerd. Kan dit zo maar? Moet niet eerst teruggestort worden alvorens aan afstempeling gedacht mag worden? Vergeet ook niet dat de ING-bank een groot bedrag aan staatssteun gebruikt heeft om haar pensioenfonds, dat een aanzienlijk tekort had, te spekken. Telt ook niet dat pensioenfondsen een tekort hebben omdat onder de kabinetten Lubbers en Kok de premies onder kostendekkend peil verlaagd zijn? Geredeneerd werd dat als pensioenfondsen niet meer in Nederlandse staatsobligaties maar in aandelen en eventueel risicovolle financiŽle producten zouden beleggen, de dekkingsgraad altijd voldoende zou zijn. Een gevaarlijke misrekening zoals de geschiedenis van de dwaze tulpenhandel ons reeds kon leren. Ik kom aan deze problematiek onder III toe, na eerst de rechtsbetrekking Staat Ė Onderneming tot de pensioengerechtigden aan de orde gesteld te hebben. (..)

Lees verder op http://njblog.nl/2010/11/09/kunnen-de-staat-of-ondernemingen-aansprakelijk-gesteld-worden-voor-grepen-in-de-pensioenkas/


Edited by - bommel on 27 Dec 2010 14:33:43
Klacht indienen Go to Top of Page

Onno Quist
Laatste der Mohikanen

2652 Posts

Posted - 27 Dec 2010 :  17:24:10  Show Profile Send Onno Quist a Private Message
http://www.anarchiel.com/display/mijn_pensioen_nu

door Mr. HenriŽtte van Delden

Nederland is tegenwoordig een land met een scherpe tweedeling. Aan de ene kant de regenten, die dag in dag uit stelselmatig alle wetten en regels aan hun laars lappen en aan de andere kant de burger. Een leger van politieagenten, flitsers, toezichthouders, inspecteurs houdt de burger dag en nacht in de gaten en deelt aan de lopende hand boetes uit. De regentenkaste vult zijn zakken op uw kosten. Wilt u via de rechter iets daartegen ondernemen? Vergeefse moeite. Aangiften worden niet ontvankelijk verklaard. En mocht er ooit toch een zaak van komen (gesteld dat u de torenhoge honoraria van een meestal corrupte advocaat kunt ophoesten) dan zal de rechter nooit een vonnis uitspreken dat tegen de belangen van de staat (dus van de regentenkaste) indruist.

...

Ook een groot deel van de VUT-regeling (vervroegde uittreding) is door de overheid gefinancierd met geld dat het ABP had gereserveerd voor de reguliere pensioenen. Dat was een bedrag van ruim 10 miljard euro. Ordinaire diefstal en zwendel dus, en het ongeoorloofd aanwenden van geld wat ergens anders voor bestemd was, namelijk uw en mijn pensioen!

...
Klacht indienen Go to Top of Page

bommel
Lid van Verdienste

4043 Posts

Posted - 27 Dec 2010 :  19:20:06  Show Profile Send bommel a Private Message
Ook een groot deel van de VUT-regeling (vervroegde uittreding) is door de overheid gefinancierd met geld dat het ABP had gereserveerd voor de reguliere pensioenen.

Voor het klerkendom derhalve een hogere uitkering en afgedwongen door de vakbonden. De vrijgekomen plaatsen werden bezet door een nieuwe generatie (onervaren) bureaucraten die jarenlang zelf geen of een te lage premie hebben betaald.
Klacht indienen Go to Top of Page

Stephen
Alternatief ereforumlid

15412 Posts

Posted - 02 Jan 2011 :  13:04:04  Show Profile Send Stephen a Private Message
Wanneer komt er eigenlijk een parlementaire enquÍte naar deze misstanden?
Klacht indienen Go to Top of Page

frans groenspaan
Laatste der Mohikanen

3821 Posts

Posted - 02 Jan 2011 :  15:04:36  Show Profile Send frans groenspaan a Private Message
Men zou op zijn minst de huidge Tweede Kamerleden kunnen vragen wat zij hiervan vinden en wat voor maatregelen zij voorstellen.
Tevens zou men kunnen denken aan een competent Betsuur die een dergelijk kapitaal minder amateuristisch voorzit. Het zooitje, zoals b.v. een figuur zoals Nijpels, heeft hier absoluut onvoldoende kennis en know-how voor en tillen slechts de kas in een razend tempo.

Gij zult niet stelen, de overheid duldt geen concurrentie
Klacht indienen Go to Top of Page

Stephen
Alternatief ereforumlid

15412 Posts

Posted - 03 Jan 2011 :  09:30:37  Show Profile Send Stephen a Private Message
Waarom stelt Wilders hier geen vragen over?
Klacht indienen Go to Top of Page

Enigma
Forumrealist

5849 Posts

Posted - 03 Jan 2011 :  10:39:08  Show Profile Send Enigma a Private Message
Die is te druk met zijn fixatie op de islam. Dat is bovendien makkelijker dan de ingewikkelde materie m.b.t. de pensioenen. Dat laatste leer je niet op de HAVO.
Klacht indienen Go to Top of Page

Stephen
Alternatief ereforumlid

15412 Posts

Posted - 03 Jan 2011 :  12:15:00  Show Profile Send Stephen a Private Message
Daar was ik al bang voor, Enigma. Van beleggen heeft Wilders duidelijk geen verstand.
Klacht indienen Go to Top of Page

Geert Geel
Topper ................

18425 Posts

Posted - 03 Jan 2011 :  12:20:48  Show Profile Send Geert Geel a Private Message
…en gemis, inderdaad. De PVV had hier bovenop moeten springen.
Klacht indienen Go to Top of Page

Stephen
Alternatief ereforumlid

15412 Posts

Posted - 03 Jan 2011 :  12:30:56  Show Profile Send Stephen a Private Message
Miljoenen mensen zijn nu de dupe van het wanbeleid van voorgaande regeringen. Kok en Lubbers mogen niet zomaar wegkomen.
Klacht indienen Go to Top of Page

Enigma
Forumrealist

5849 Posts

Posted - 03 Jan 2011 :  12:31:42  Show Profile Send Enigma a Private Message
Ik neem het de PVV maar half kwalijk. Ze kunnen niet alle misstanden tegelijk aanpakken. Ik heb bovendien de indruk dat de PVV voor complexe maatschappelijke problemen niet de juiste mensen in huis heeft die kennis van zaken hebben. Dan maar blijven lullen over islam, dierenpolitie en linkse zakkenvullers. Ach, je moet ergens beginnen. Eerlijk is eerlijk: ze hebben meestal gelijk als het om geldverspilling bij de overheid gaat. Ik ben blij dat deze schandalige praktijken eindelijk eens worden aangepakt.
Klacht indienen Go to Top of Page

Stephen
Alternatief ereforumlid

15412 Posts

Posted - 03 Jan 2011 :  12:34:10  Show Profile Send Stephen a Private Message
Kunnen ze geen mensen aantrekken die verstand hebben van financiŽle zaken?
Klacht indienen Go to Top of Page

Enigma
Forumrealist

5849 Posts

Posted - 03 Jan 2011 :  12:35:59  Show Profile Send Enigma a Private Message
Alleen als het loyale en kritiekloze vriendjes van Wilders zijn. Anders gebeurt het niet. Dat is meteen het grootste manco van de PVV.
Klacht indienen Go to Top of Page

Ronald D.
Erelid in de Orde van Fortuyn

15619 Posts

Posted - 05 Jan 2011 :  19:48:37  Show Profile Send Ronald D. a Private Message
Pensioenfondsen worden grotendeels gevuld met werkgeversbijdragen.
Die vullen de pensioenkassen tot de gewenste dekkingsgraad is bereikt.

Dat zijn zij verplicht!(pensioenwet)

Als echter de dekkingsgraad boven een bepaald maximum uitkomt, MOGEN zij geld uit de pensioenvoorraad halen.
Want zij zijn alleen verplicht tot het instandhouden van een zekere dekkingsgraad.

Toen het goed ging met de pensioenfondsen hebben alle werkgevers geld uit de kas gehaald.
Philips :1,2 miljard, Binnenlandse Zaken (werkgever ABP) :30 miljard, PMT (Metaal): 400 miljoen.

Toen het echter slecht ging hebben zij allen ook bijgestort behalve Binnenlandse Zaken, want dat moest uit de Algemene Middelen.
En zoals wij weten heeft de Overheid geen geld meer.

Zo heeft de Overheid, in het recente verleden ,zich ook de WW spaarpot (15 miljard) toegeeigend en zit nu dus op de blaren omdat zij nu ook de WW uikeringen uit de algemene middelen moet bekostigen.

Die graaizucht van de Overheid moeten wij dus betalen.


De Realiteit is het gevolg van vroegere ideeen.(Plato)

Edited by - Ronald D. on 05 Jan 2011 19:49:06
Klacht indienen Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 Forum Locked  Topic Locked
 Printer Friendly
Jump To:
Pim Fortuyn Forum © 2002 - 2014MIA Go To Top Of Page
Deze pagina werd u toegeworpen in 0.33 seconden Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03