Pim Fortuyn Forum
Pim Fortuyn Forum
Home | Profile | Active Topics | WebSearch | Active Polls | Members | Private Messages | Store | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 OPINIE/ Columns/ Discussie en debat (geen NIEUWS)
 Algemene Stellingname/ Columns/ Discussie (OPINIE)
 De grimmige achterkant van GroenLinks
 Forum Locked  Topic Locked
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

eriwerto
Laatste der Mohikanen

540 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  18:23:01  Show Profile Send eriwerto a Private Message
Bron: Ref.Dagblad 7 Jun 2003
Partij van glimlachende Halsema minder vreedzaam dan voorgespiegeld...

GroenLinks: dat is toch de partij van Femke Halsema met haar glimlach? "Ongeveer het vreedzaamste gezelschap in de Nederlandse politiek", beweert voorzitter Herman Meijer. Een kijkje achter de schermen en een duik in het verleden leveren een heel ander beeld op.

"We krijgen je nog wel, smeerlap!" De donkere man richt zijn wijsvinger veelbetekenend op het voorhoofd van zijn opponent. Het dreigement is bedoeld voor onderzoeker Peter Siebelt, die zojuist de berechting van de Wageningse ex-wethouder Jack Bogers (GroenLinks) heeft bijgewoond. Niet zo heel lang daarvoor heeft Siebelt de partij van Bogers in deze krant aangeklaagd vanwege haar kwalijke rol bij het dwarsbomen van de BVD. Deze week beschuldigt hij in HP/De Tijd GroenLinks van betrokkenheid bij gewelddadige praktijken.

Het wordt hem door de sympathisanten van Bogers niet in dank afgenomen. Behalve op het gebaar van het leegschieten van een vuurwapen komt zijn onderzoek naar de ware aard van GroenLinks hem op een regelrechte scheldkanonnade te staan. Een sympathisant van Bogers, uitgedost met een bizarre pruik, loopt op de parkeerplaats zelfs met gebalde vuisten op Siebelt af.
Haar vredelievende imago ten spijt heeft GroenLinks in werkelijkheid altijd al een veel grimmiger achterkant gehad. De partij ontstond in 1990 door een fusie van de Communistische Partij Nederland (CPN), de Politieke Partij Radicalen (PPR), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) en de Evangelische Volkspartij (EVP). Na de val van de Berlijnse Muur was er geen ruimte meer voor vier linkse splinters.

Op het oprichtingscongres in Den Haag was het anonieme geschrift "De tragiek van een geheime dienst" te koop. Hierin stonden privé-gegevens van politiemensen, die na publicatie door links-radicalen werden lastiggevallen. Het was symbolisch voor de dubbelhartige houding van de partij tegenover de democratische rechtsorde.

Na het fusieproces bepaalden vooral de CPN en de PSP de koers van GroenLinks. Aan de CPN was zo'n machtsstrijd wel toevertrouwd. De Nederlandse communisten zagen de puur op macht beluste apparatsjiks in de Sovjet-Unie heel lang als hun grote voorbeeld. Ook met andere communistische landen waren de verhoudingen uitstekend. In 1989 gingen CPN'ers nog naar de viering van vijftig jaar DDR.

Na het neerslaan van de Hongaarse volksopstand door de Sovjet-Unie in 1956 laaide het anticommunisme in Nederland hoog op. Dat leidde zelfs tot een belegering van gebouwen van de CPN. De communisten konden toen een iets minder radicale partij met een minder bezoedelde naam goed gebruiken. Zo'n partij kon dienen als brug naar de gematigde politiek. De PSP zou die functie vervullen.

Deze partij voor de vrede wordt in 1957 opgericht. Ondanks een hoogdravende beginselverklaring bestaat al vanaf het begin de verwachting dat de PSP in communistisch vaarwater terecht zal komen.

En jawel, de partij probeert de CPN in raads- en provinciale commissies te krijgen. Ook ijveren de pacifisten voor de toelating in Nederland van Oost-Duitse sportlieden. Het levert Tweede-Kamerlid Bram van der Lek de beschuldiging op een agent van de Russische geheime dienst KGB te zijn.

Ook op tal van andere punten volgt de PSP de lijn van Moskou. Zo speelt de partij een belangrijke rol in de anti-Amerikaanse demonstraties naar aanleiding van de Vietnamoorlog. De grote man achter deze acties is PSP'er Piet Nak, een ex-communist die ook het anti-Israëlische Palestina Komitee opricht.

In 1973 richt PSP-senator Hein van Wijk zijn pijlen op het bestaansrecht van Israël. Vervolgens neemt de partij een eenzijdig pro-Arabische resolutie over het Midden-Oosten aan. De antizionistische sentimenten binnen de partij worden vooraanstaande PSP'ers op een gegeven moment te gortig. Zes leden stappen uit de partij, onder wie de vroegere voorzitter en zionist Bernard van Tijn. Laatstgenoemde zal later toelichten: "Men steunde te veel de ondemocratische Arabische regimes en gaf al te klakkeloos een blanco cheque aan alles wat zich een bevrijdingsbeweging noemde."

Inderdaad, binnen de PSP wordt het bloedvergieten door linkse guerrilla's "bevrijdend geweld" genoemd. Het is geweld waar PSP'er Sietse Bosgra actief aan meewerkt door geld in te zamelen voor de Zuid-Afrikaanse guerrillabeweging ANC.

Maar het kan nog extremer. PSP-raadslid Evert van der Berg laat zich in 1976 tot terrorist opleiden in een Palestijns commandokamp in Zuid-Jemen. Een jaar later wordt hij opgepakt op de verdenking van het plegen van een bomaanslag. Van der Bergs fractiegenoot in Eindhoven Theo Engelken is begin jaren '70 actief in de Rode Jeugd, in de tijd dat deze groepering de verantwoordelijkheid voor bomaanslagen opeist. Van der Bergs motto is: "Terroristen aller landen, verenigt U."

In dezelfde periode bezoekt ook de Molukker Sam Pormes een terroristenschool in Zuid-Jemen. Volgens De Telegraaf is hij een vertrouweling van de treinkapers in Wijster (1975). Hij wordt een tijdlang verdacht van betrokkenheid bij een aanslag op een politieauto in 1982. De Landelijke Bijstandsgroep Terreurbestrijding rekent hem in die tijd tot de vijftien gevaarlijkste personen in ons land. Anno 2003 is hij senator voor GroenLinks.

De eerste toenadering tussen CPN, PPR en PSP komt na de zware verkiezingsnederlaag van 1977. Samen verliezen ze tien zetels en houden ze er maar zes over. Tegelijkertijd wordt er binnen de maatschappelijke bewegingen -waaronder de vredesbeweging, de vrouwenbeweging en de milieubeweging- onderling druk samengewerkt. Een samenwerking die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Pas na een tweede verkiezingsnederlaag in 1986 wordt ook op landelijk niveau de toenadering serieus. In 1984 hadden de partijen voor de Europese verkiezingen al wel het Groen Progressief Akkoord gesloten, dat twee zetels opleverde, maar dat leidde niet tot verdere samenwerking. Maar in mei 1989 bereiken vertegenwoordigers van CPN, PSP en PPR overeenstemming over een gezamenlijke lijst bij de Tweede-Kamerverkiezingen, die in september van dat jaar zullen plaatshebben.

"Ook in de Bijlmer zal er () propaganda voor de PSP gemaakt moeten worden", besluit de partij in 1977 in een intern verslag. De jacht op de zwarte kiezer is geopend.

De volgende doelgroep zijn de homoseksuelen. Zij organiseren zich binnen de partij. Raadslid Lex Spaans in Boskoop gaat de raad in met parfum op en oorbellen in. In het ledenblad is te lezen dat de partij orgieën subsidieert. "Bevrijdend", zal Bob van Schijndel er later over zeggen.

In 1994 is Van Schijndel senator voor GroenLinks. Zijn avonturen in de meer extreme homokringen brengen hem dan in de problemen. Hij blijkt in het bestuur te zitten van het World Gay Center (Wereldhomocentrum). Twee andere bestuursleden zijn dat jaar veroordeeld wegens de verspreiding van kinderporno. Een derde bestuurslid zou enkele jongensbordelen in Amsterdam hebben geleid.

Overigens bestond er ook een "flikkeroverleg" binnen de CPN. Hierin was Herman Meijer (zie elders op deze pagina) actief.

Nog niet zo lang geleden demonstreert de jongerenbeweging van GroenLinks in Apeldoorn tegen een groepje neonazi's. Het protest loopt uit op geweld. Een meisje krijgt een steen tegen haar hoofd en een vrouw wordt omvergelopen. Winkelruiten worden vernield. Voor minderheden opkomen betekent voor GroenLinks ook de strijd tegen extreem rechts, waartoe zij eveneens Pim Fortuyn rekende. Deze strijd wordt met alle middelen gevoerd.

Zo had de partij nauwe banden met het Fascisme Onderzoek Kollektief (FOK), dat in 1998 een boete van 10.000 gulden krijgt opgelegd omdat het een concertzanger ten onrechte van banden met extreem rechts heeft beschuldigd. Tijdens deze affaire steunt het advocatenkantoor van GroenLinks-lid Ties Prakken de beruchte "antifascist" Hans van Drunen in zijn strijd tegen kritische publicaties.

De beruchte fantaste Tara Singh Varma van GroenLinks wierp zich op als martelaar in de antifascistische strijd met haar bewering dat ze door skinheads zou zijn mishandeld. De politie twijfelde al van begin af aan het waarheidsgehalte van deze verhalen. Maar in de antiracismebeweging kreeg Varma alleen maar extra aanzien. De radicale onderzoeksgroep Kafka nodigde haar uit het voorwoord te schrijven voor het boek "CP'86 met name genoemd" (1998). In dit door anonieme medewerkers samengestelde boek wordt deze partij minutieus in kaart gebracht - inclusief foto's, woonplaatsen en roddels uit de privé-sfeer van de leden.

Op zijn website bewijst Kafka GroenLinks nog een grote dienst. Kritiek op GroenLinks wordt hierop namelijk gerekend tot de "typische CP'86-thema's." Zal HP/De Tijd nu ook als fascistisch worden bestempeld?

Auteur: Jaap de Wreede
Klacht indienen

Rechtsliberaal
Laatste der Mohikanen

4967 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  18:30:55  Show Profile Send Rechtsliberaal a Private Message
Zie ook:

De GroenLinks-connectie
Stan de Jong & Joost Niemöller, HP/De Tijd, 6 juni 2003
www.geocities.com/fortuynistischnieuwsblad/degroenlinksconnectie.htmlwww.geocities.com/fortuynistischnieuwsblad
Klacht indienen Go to Top of Page

n/a
deleted

0 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  18:31:19  Show Profile Send n/a a Private Message
Goed stuk zeg, maar de naam groen links kun je beter vervangen door EXTREEM links.

Klacht indienen Go to Top of Page

GJ
Laatste der Mohikanen

2095 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  18:40:30  Show Profile Send GJ a Private Message
GroenLinks is niet groen en niet links

GroenLinks is niet links, want 'links' betekent 'progressief'.
Op het gebied van gezinspolitiek haalt GroenLinks het Vaticaan rechts in. Verhoging kinderbijslag, basisinkomen, zorgloon, betaald ouderschapsverlof: al deze voorzieningen werken averechts op de vrouwenemancipatie en zullen in de toekomst het geboortecijfer nog verder de hoogte in jagen. Vrouwen zullen massaal stoppen met werken en weer als vanouds thuis gaan zitten kinderen baren. De paus en de ayatollahs kunnen tevreden zijn.

GroenLinks is ook niet groen: de woorden 'geboortenbeperking' en 'immigratiebeperking' komen in het GroenLinks woordenboek niet voor. Het partijprogramma van GroenLinks staat garant voor een flinke bevolkingsgroei, zodat het volbouwen van het laatste stukje groen eindelijk gerealiseerd kan worden. Voor de multiculturele heilstaat moet je nou eenmaal wat over hebben.

Volgens het Kyoto-protocol moet ons land in de periode 2008-2012 zorgen voor 6% minder broeikasgassen dan in 1990. Door de bevolkingsgroei is deze reductie niet haalbaar, maar daar zul je GroenLinks niet over horen.

De enige tijd geleden afgetreden paus van het Kwantitatieve Denken, Paul Rosenmöller, heeft zelf vijf kinderen. Die zullen tijdens hun leven beslag leggen op 11.500 m2 grond, 1.150.000 m3 gas gaan verstoken, 260.000 liter aardolieprodukten gaan verbruiken, 32.500.000 liter water verbruiken en 1.650.000 kilo afval gaan produceren.
Cijfers zijn van het CBS.
Met andere woorden: als U géén kinderen heeft, dan kunt U met een gerust hart Uw verfresten door de gootsteen spoelen, Uw auto 24 uur per dag stationair laten draaien en Uw lege batterijen in de bio-bak gooien. Zelfs dán bent U per saldo nog veel milieuvriendelijker dan Paul Rosenmöller, die denkt dat het milieu gered is als zijn vijf kinderen groene stroom gaan gebruiken.

Bij GroenLinks kunnen ze blijkbaar niet rekenen. Het verband tussen bevolkingsdichtheid, energieverbruik en ecologische voetafdruk is GroenLinks nog niet opgevallen.
Als iedereen het voorbeeld van onze groene ex-leider Rosenmöller volgt, dan zal Nederland over 30 jaar 40 miljoen inwoners tellen. Het Groene Hart en de Veluwe zullen tegen die tijd volledig volgebouwd zijn.

De waarheid is net als de belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken. Want hoe je het ook wendt of keert: vijf kinderen op de wereld zetten is niet groen en niet links!!Klacht indienen Go to Top of Page

rik
Laatste der Mohikanen

718 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  18:55:25  Show Profile Send rik a Private Message
quote:
vijf kinderen op de wereld zetten is niet groen en niet links!!


Nee, de chinese bevolkingspolitiek is links. Paul Rosenmöller is misschien vader voor 5 kinderen, hij heeft ze zeker niet allevijf op de wereld gezet.
Klacht indienen Go to Top of Page

GJ
Laatste der Mohikanen

2095 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  20:23:20  Show Profile Send GJ a Private Message
quote:
Paul Rosenmöller is misschien vader voor 5 kinderen, hij heeft ze zeker niet allevijf op de wereld gezet.

Dus jij gelooft nog steeds in de ooievaar ?
Dat plaatst je bijdragen meteen ook in een duidelijker perspectief.


Klacht indienen Go to Top of Page

rik
Laatste der Mohikanen

718 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  20:26:03  Show Profile Send rik a Private Message
je kunt kinderen adopteren, je kunt een vrouw trouwen die al kinderen heeft... je wilt me toch niet vertellen dat dat nieuw voor je is?

iets onaardigs over jouw perspectief laat ik maar achterwege

Edited by - rik on 24 Apr 2004 20:27:55
Klacht indienen Go to Top of Page

Rechtsliberaal
Laatste der Mohikanen

4967 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  20:52:22  Show Profile Send Rechtsliberaal a Private Message
Zie ook:

Dossier milieu
www.geocities.com/fortuynistischnieuwsblad/dossier4.html


www.geocities.com/fortuynistischnieuwsblad
Klacht indienen Go to Top of Page

GJ
Laatste der Mohikanen

2095 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  20:59:21  Show Profile Send GJ a Private Message
quote:
iets onaardigs over jouw perspectief laat ik maar achterwege

Je hebt gelijk, mijn laatste opmerking was not done.
Daarvoor mijn excuses.

Ik blijf echter wél bij mijn standpunt over het groene van 'Groen' Links.


Klacht indienen Go to Top of Page

rik
Laatste der Mohikanen

718 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  21:03:08  Show Profile Send rik a Private Message
@socrea
geeft niet, we roepen allemaal wel eens wat.
tuurlijk blijf je bij je standpunt - ik heb inhoudelijk nog helemaal niet gereageerd
Klacht indienen Go to Top of Page

n/a
deleted

894 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  21:39:51  Show Profile Send n/a a Private Message
Het is en beetje een tendentiëus artikel, je kunt van het Reformatorisch Dagblad niet verwachten dat ze lovend over Groen Links schrijft, maar de strekking is volgens mij niet onjuist.
Groen Links heeft historisch altijd banden gehad met extreme groepen, dierenbevrijders en anti-globalisten. Op zichzelf is dat voor een partij die aan een uiterste linkerzijde van het politieke spectrum zit ook wel logisch. Partijen als de LPF moeten ook altijd alert zijn op extreem rechtse groepen die proberen aan te klampen.

Eerlijk gezegd meen ik dat Groen Links de laatste jaren er wel in slaagt om afstand te nemen van extreem links. In de kamer neemt ze bijvoorbeeld krachtig stelling tegen dierenbevrijdingsacties en geweld van anti-globalisten. Dat geldt trouwens ook voor de LPF die er volgens mij goed in is geslaagd afstand te nemen van extreem rechtse groepen zoals het Vlaams Blok, Nieuw Rechts en rare skin heads.

Aan de uiterste rechter- en linkerzijde van de politiek lopen krankzinnige pubers rond die op zoek zijn naar spanning en senatie dan wel zo radicaal zijn dat ze om die reden het geweld niet schuwen. Partijen als GL. SP en LPF zullen altijd alert moeten zijn op dit soort idioten.

Ceder
Klacht indienen Go to Top of Page

GJ
Laatste der Mohikanen

2095 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  21:46:51  Show Profile Send GJ a Private Message
quote:
Aan de uiterste rechter- en linkerzijde van de politiek lopen krankzinnige pubers rond die op zoek zijn naar spanning en senatie dan wel zo radicaal zijn dat ze om die reden het geweld niet schuwen. Partijen als GL. SP en LPF zullen altijd alert moeten zijn op dit soort idioten.

Helaas zijn het vaak geen pubers meer....


Klacht indienen Go to Top of Page

mleeflang
Laatste der Mohikanen

641 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  21:54:23  Show Profile Send mleeflang a Private Message
De kreet 'puber' slaat hier natuurlijk niet op de aftreksom van vandaag minus geboortedatum in jaren. Zoveel was toch wel duidelijk.
Als je ermee bedoelt dat geestelijke pubers in volwassen lijven meestal gevaarlijke gekken zijn, dan kon het nog wel eens kloppen, en zijn we het zelfs na mijn inleidende zin helemaal eens. Dat zou nog niet eens zo gek zijn.

Pax tecum,
Martin
Klacht indienen Go to Top of Page

Ronald D.
Erelid in de Orde van Fortuyn

15619 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  21:54:25  Show Profile Send Ronald D. a Private Message
GL heeft met het binnenhalen van Duivendak een politieke zet gedaan om het extreme links (activisten) ook binnen te halen.
En meteen begon Duivendak sussende woorden te spreken en een gematigd standpunt te prediken.

Volgens mij politiek opportunisme.

Hun publieke uitspraken zijn dan ook meer voor de Bühne dan voor hun eigen ideologie.

Kees Vendrik zei eens tegen mij dat GL voor haar eigen idealen ging, ongeacht hun politieke aanhang.
Nou dat vond ik wel flink maar onrealistisch.

Het meeste bezorgd maakte ik mij echter over de uitspraak van een paar wat mindere goden uit de fractie.
Zij verklaarden, en dat in alle ernst, dat moedermelk het gezondste was voor een mensenkind en dat daardoor een zogende moeder niet geschikt was om aan het arbeidsproces deel te nemen en zich eigenlijk helemaal aan het gezin moest wijden zolang de kinderen klein waren.

Hoezo emancipatie ?

uw dienstwillige dienaar.
Klacht indienen Go to Top of Page

n/a
deleted

894 Posts

Posted - 24 Apr 2004 :  22:01:45  Show Profile Send n/a a Private Message
quote:
Originally posted by mleeflang

De kreet 'puber' slaat hier natuurlijk niet op de aftreksom van vandaag minus geboortedatum in jaren. Zoveel was toch wel duidelijk.
Als je ermee bedoelt dat geestelijke pubers in volwassen lijven meestal gevaarlijke gekken zijn, dan kon het nog wel eens kloppen, en zijn we het zelfs na mijn inleidende zin helemaal eens. Dat zou nog niet eens zo gek zijn.


De term was inderdaad overdrachtelijk bedoeld.

Ceder
Klacht indienen Go to Top of Page

Janneke
Erelid in de Orde van Fortuyn

9004 Posts

Posted - 25 Apr 2004 :  00:31:58  Show Profile Send Janneke a Private Message
quote:
Originally posted by mleeflang

De kreet 'puber' slaat hier natuurlijk niet op de aftreksom van vandaag minus geboortedatum in jaren. Zoveel was toch wel duidelijk.
Als je ermee bedoelt dat geestelijke pubers in volwassen lijven meestal gevaarlijke gekken zijn, dan kon het nog wel eens kloppen, en zijn we het zelfs na mijn inleidende zin helemaal eens. Dat zou nog niet eens zo gek zijn.

Pax tecum,
Martin


Ja, ik ken er zo eentje, een Groenlinkser, ook nog eens op laag niveau politiek actief. Kan een andere mening niet waarderen en gaat dan maar over op het mensen hun leven zuur maken. Ach, komt zichzelf nog wel eens tegen.
Maar het feit is dat ik Groenlinks (en andersoortig links) maar een naargeestig extreem clubje naast de werkelijkheid staande idioten vindt.
Klacht indienen Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 Forum Locked  Topic Locked
 Printer Friendly
Jump To:
Pim Fortuyn Forum © 2002 - 2014MIA Go To Top Of Page
Deze pagina werd u toegeworpen in 0.36 seconden Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03